حریم خصوصی

تیم گلون می‌کوشد تا بر امنیت اطلاعات کاربران خود بیفزاید؛ تا با خریدی امن و آسان از داشتن گل‌هایی زیبا لذت ببرید.
اطلاعات شما فقط برای ارسال محصولات دریافت می‌شود و تحت هیچ عنوان در اختیار افراد و یا سازمان و نهاد و گروهی قرار نخواهد گرفت. (مگر با حکم قضایی از طرف مراجع قضایی)

اطلاعاتی که توسط شما در سایت گلون ثبت می‌شود فقط شامل موارد زیر است:

اطلاعات شخصی کاربر:
شامل نام، نام خانوادگی، ایمیل، تلفن همراه و آدرس

اطلاعات شخصی تحویل گیرنده:
اگر دوست دارید گل را هدیه دهید لازم است که اطلاعات فرد گیرنده را ثبت نمایید.

اطلاعات کارت تبریک:
اگر مایلید جملاتی را روی کارت تبریک برای فرد گیرنده بفرستید.

بستن
مقایسه